Projekt PAD

Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową bezpłatny Uniwersytet prowadzony przez dzieci. Nasi Młodzi Naukowcy w wieku od 6. do 12 lat prowadzą swoje wykłady i przedstawiają własne badania naukowe.

 PRZECZYTAJ O NAS ulotka_PAD_2013
 
Czekamy na zgłoszenia Młodych Wykładowców w wieku 6-12 lat!

FILM Z TEDxBRNO: kliknij tu

dr Agata Hofman

Projekt  „Polska Akademia Dzieci”

Dzieci współtworzą nowy obraz nauki

Kreatywność jest przymiotem dzieci. Kiedy maluch się rodzi jest zafascynowany wszystkim co go otacza. Jak to się więc dzieje, że na kolejnych szczeblach edukacji dzieci tracą zainteresowanie nauką a poziom ich kreatywności gwałtownie spada?

Dzieci to najbardziej twórcze jednostki na świecie. Co roku rządy różnych krajów wydają miliardy euro na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w nauce, gospodarce, biznesie. Jednak w tym procesie całkowicie pomijane są te najbardziej twórcze znane nam stworzenia. Pomimo rozwoju edutainment w Polsce i na świecie, proponuje się dzieciom coraz więcej (niestety w większości płatnych) zajęć poza szkolnych i poza przedszkolnych rozwijających ich twórczość w sposób starannie zaplanowany przez osoby dorosłe. Wytyczamy więc dzieciakom ramy, w które mają się wpisać.

Projekt PAD to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet dzieci prowadzony przez dzieci, gdzie Młodzi Naukowcy z całkowitą swobodą wybierają obszar swoich zainteresowań badawczych. Nasi wykładowcy w wieku od 6. do 12. lat prowadzą badania na temat lewitacji magnetycznej, brakujących ogniw ewolucji kręgowców lub psów, kotów i patyczaków. To oni autonomicznie decydują o tym czym chcą się zając a my, dorośli, jedynie pomagamy im od strony technicznej i wskazujemy wiarygodne źródła naukowe.

Opieramy się na założeniu otwierania drzwi uczelni wyższych dla dzieci niezależnie od ich pozycji społecznej czy wyników w nauce. Chcemy też dać im możliwość prowadzenia własnych wykładów wspólnie z naukowcami z różnych uczelni w Polsce.

Marzeniem założycieli Polskiej Akademii Dzieci jest to, aby w ciągu 10 lat Polska stała się pierwszym na świecie krajem, gdzie każde dziecko będzie mogło uczestniczyć w bezpłatnych wykładach na uczelniach wyższych oraz (jeśli tylko dzieci będą chciały) Młodzi Naukowcy w wieku od 6. do 12. roku życia będą mogli poprowadzić swój własny wykład.

Wykłady na uczelniach wyższych są prowadzone raz w miesiącu, przeważnie w piątki od października do maja. W całym roku akademickim odbywa się w sumie 8 spotkań.

Zwieńczeniem roku akademickiego w ramach Polskiej Akademii Dzieci jest konferencja naukowa dla dzieci, która jest corocznie organizowana na Dzień Dziecka, 1 czerwca. Podczas konferencji odbywa się kilka wykładów prowadzonych przez Młodych Prelegentów oraz znanych polskich i zagranicznych naukowców. W przerwie między wykładami wszyscy uczestnicy konferencji częstowani są pizzą, a na koniec uroczystości odbywa się bankiet z fontannami czekolady.

Pierwsza tego typu inicjatywa odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim 1 czerwca 2009 roku pod nazwą Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Młodych Naukowców, podczas której uczestniczyło ponad 350 młodych słuchaczy z całego Trójmiasta i okolic.

Druga konferencja odbyła się na Politechnice Gdańskiej dnia 1 czerwca 2010r., której gościem honorowym był dr Scott Parazynski, który opowiadał dzieciom o swoich podróżach w kosmos w ramach pracy w NASA oraz o wspinaczce na Mont Everest. W Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Dzieci na PG uczestniczyło około 550 dzieci. Trzecia konferencja odbyła się dnia 1 czerwca 2011 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, podczas której gościliśmy dr Jonathana Gardnera, który opowiadał o największym projekcie NASA – budowie teleskopu Jamesa Webb’a. W II Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Dzieci, Dniu Młodego Naukowca, uczestniczyło blisko 900 dzieci.

W Dzień Dziecka, 1 czerwca 2012, w murach Politechniki Gdańskiej pojawiło się ponad 600 nietypowych naukowców. Znakomita większość z nich to fascynacji robotyki, chemii, biologii oraz kosmologii w wieku od 6 do 12 lat. Dzieci na konferencję przyjechały z całej Polski; z Żyrardowa, Bydgoszczy, Warszawy, Nowego Sącza, Kartuz, Starogardu Gdańskiego a także z Litwy oraz Białorusi. Było to historyczne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy na tak wielką skalę Duzi i Mali Naukowcy zastanawiali się nad tym czym jest symetria, od nano do makro skali.

Pierwsza sekcja prowadzona przez prof. Lecha Mankiewicza, dyrektora CFT PAN, rozpoczęła się wykładem na temat symetrii Dawida Zapiska, lat 14 (opiekuna Polskiej Akademii Dzieci), który został odznaczony przez Profesora Eligiusza Mieloszyka repliką medalu Fieldsa. Następny wykład był na temat symetrii w promieniowaniu tła dra Edwarda Wollacka z NASA. Pod koniec swojego wykładu rozdał uczestnikom pamiątki z NASA. Mimo, że pizza dla wszystkich była wydawana od 12:00 to jeszcze 40 minut po wykładzie dra Wollacka dzieci miały mnóstwo pytań do prelegenta.

Po pizzy wygłoszono ponad 40 kolejnych wykładów Młodych i Nieco Starszych Naukowców z Litwy, Białorusi oraz Polski. Były generatory prądu opracowywane przez 11letniego Przemka Lisowskiego, wywiad z noblistą Agnieszki Mankiewicz z Warszawy, pokaz chemiczno-kulinarny wybitnych szefów kuchni pod przewodnictwem Mariusza Pieterwasa z gdańskiej restauracji Metamorfoza oraz symetria słowa prof. Tadeusza Morawskiego  z Politechniki Warszawskiej, najwybitniejszego w historii literatury polskiej twórcy palindromów. Profesor Morawski z okazji konferencji wydał specjalną książkę na temat symetrii słowa dla najmłodszych. Na zakończenie na wszystkich naukowców czekały fontanny belgijskiej czekolady na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci była organizowana przez Politechnikę Otwartą oraz Polską Akademię Dzieci. Konferencja otrzymała patronat JM Rektora PG, MNISW, FRSE oraz PTBG.

Od 1 października 2010r. w ponad 400 bezpłatnych wykładach w ramach Polskiej Akademii Dzieci młodych i dużych naukowców wzięło udział koło 6000 dzieci w 8 miastach Polski. Dzięki zaangażowaniu non-profit wszystkich współtworzących projekt PAD udało się w zrealizować projekt w następujących uczelniach: Politechnika Gdańska,  Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sądecka Akademia Dzieci w Nowym Sączu, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademia Muzyczna im, Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Gdański Pak Naukowo-Technologiczny, Ośrodek dla Niewidomych i Niedowidzących w Laskach i Dom Dziecka w Kartuzach. Od marca 2012r. spotkania w ramach PAD odbywają się również na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz  na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polska Akademia Dzieci za swoje działania została nominowana do tytułu Popularyzator Nauki 2011 – konkursu organizowanego przez Serwis Nauka w Polsce PAP i MNiSW.

Projekt PAD jest pierwszą na taką skalę inicjatywą w Polsce, podczas której specjaliści z różnych dyscyplin naukowych głoszą bezpłatne wykłady dla słuchaczy w wieku od 6. do 12. lat, ale też Młodzi Naukowcy mają możliwość prezentowania swoich pasji i zainteresowań, również w formie wykładów i warsztatów.

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce jak i za granicą. Od października planujemy rozpocząć realizację projektu w Holandii.

NASZA HISTORIA

English version, pdf:

Project ‘Polish Academy of Kids’

Gdańsk, 25.09.2010
Spis treści dokumentu:

1. Wstęp

2. Projekty pilotażowe w roku akademickim 2009/2010

2.1  Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Młodych Naukowców

2.2  Projekt „Gdański Uniwersytet dla Dzieci”

2.3  Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci na Politechnice Gdańskiej

3. Szczegóły i aktualności w projekcie  „Polska Akademia Dzieci”

3.1  Założenia programowe

3.2  Cele projektu

3.3  Proponowane zagadnienia z różnych obszarów tematycznych

4. Wnioski

5. Załączniki

1. Wstęp

W świecie nauki postęp odbywa się  nieustannie. Naukowcy dokonują przełomowych odkryć, m.in. w optogenetyce, neuronaukach, fizyce i kosmologii oraz wielu innych dziedzinach, tworząc międzynarodowe interdyscyplinarne zespoły badawcze. Wymieniając się poglądami, narzędziami czy podejściem, bez trudu mogą pokonywać bariery czasowe czy przestrzenne.

Kształcenie przyszłościowe powinno się skupić na selekcji i kompilacji danych oraz rozbudzaniu kreatywności i promowaniu autonomii nawet najmłodszego ucznia. Nauka, z samej definicji, zakłada stały rozwój. Każde odkrycie jest z założenia czasowe i niecałkowite. Badania dają pole do dalszych poszukiwań, weryfikacji dotychczas sprawdzonego materiału i obalania dawnych odkryć w świetle nowych, naukowo sprawdzonych danych. Nauczanie jest więc procesem, który przygotowuje, zachęca i pokazuje naukowe podejście do rzeczywistości.

Projekt „Polska Akademia Dzieci” (PAD) jest projektem innowacyjnym na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Opiera się na promowaniu autonomii i kreatywności najmłodszych uczniów oraz informatyzacji nauczania wczesnoszkolnego, od klasy 0. do klasy 6. Oparty jest on na koncepcji Uniwersytetów Dzieci, które od 2002 roku pojawiły się na różnych uczelniach w Europie; w Polsce m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz przy Szkole Głównej Handlowej.

PAD stawia sobie za cel przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie przyszłości. Na potrzeby niniejszego projektu dzieci (w wieku od 6. do 12. roku życia) mające uczestniczyć w projekcie PAD są umownie zwane Młodzi Naukowcy.

Projekt zaprasza uczelnie wyższe w Polsce, niepubliczne oraz państwowe, do otwierania bezpłatnie bram na jeden zjazd Młodych Naukowców w miesiącu. Comiesięczny zjazd składałby się z dwóch wykładów: wykład otwarty prowadzony przez wykładowców akademickich dla dzieci (doktorantów, doktorów oraz profesorów) oraz wykład prowadzony przez Młodego Naukowca. Projekt zakłada również budowę darmowego edukacyjnego portalu internetowego, gdzie dostępne będą edukacyjne programy i gry on-line.

Projekt PAD adresowany jest do uczelni państwowych oraz niepublicznych, które chciałyby nieodpłatnie udostępnić sale wykładowe oraz zapraszać wykładowców akademickich do prowadzenia zajęć dla dzieci raz w miesiącu. Studenci pedagogiki oraz koła naukowe pomagałyby Młodym Naukowcom w przygotowaniu własnych wykładów.


2.   Projekty pilotażowe w roku akademickim 2009/2010

W roku 2009/2010 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego prowadzone były bezpłatne wykłady dla ponad 600 dzieci z trójmiejskich szkół podstawowych, domu dziecka w Sopocie oraz hospicjów. Tematyką wykładów, zarówno prowadzonych przez dzieci jak i przez wykładowców akademickich, podczas realizacji projektu Gdańskiego Uniwersytetu Dziecięcego (GUD), był interdyscyplinarny i uniwersalny wymiar nauki, w tym:

1. Zjawisko ruchu z punktu widzenia matematyki, fizyki i biologii.

2. Podróż do początku Wszechświata.

3. Jak działa ciało człowieka?

4. Fizyka eksperymentalna oraz miasto przyszłości 2057.

5.  Robotyka: czy roboty grają w piłkę?

Zjazdy Młodych naukowców odbywały się w z reguły pierwszy piątek w miesiącu o godzinie 12:00. Poprzedziła je konferencja naukowa dla dzieci 1 czerwca 2009 roku.

2.1 Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Młodych Naukowców (POZMN)

1 czerwca 2009 roku na miała miejsce nietypowa inicjatywa naukowa: Zjazd Młodych Naukowców z całej Polski, którzy nie tylko wysłuchali wykładów wygłoszonych przez specjalistów (profesorów, doktorów, wykładowców różnych uczelni wyższych w Polsce) różnych dyscyplin naukowych, ale też dzieci od 6. do 12. roku życia samodzielnie prezentowały swoje pasje badawcze, niejednokrotnie prezentując bardzo wysoki poziom wiedzy i przygotowania do poprowadzenia wykładów i warsztatów

„Umysł nie jest naczyniem, które można wypełnić,   ale ogniem, który można podsycić.”

Plutarch M., On Listening to Lectures

W myśl Plutarcha 1 czerwca 2009 specjaliści z dziedzin takich jak: psychologia, językoznawstwo, matematyka, biologia, filozofia oraz technologia informacyjna, przygotowali wykłady dla innej niż zwykle grupy słuchaczy: dzieci w wieku 6-12 lat, uczniów trójmiejskich szkół. Patronat nad konferencją objęli Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernard Lammek, Podsekretarz Stanu Krzysztof Sadowski, Europejski Rok Kreatywności i Innowacji oraz Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz i Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Ponad 350 uczestników przywitali JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernard Lammek, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska oraz Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz. Wykłady plenarne pierwszej sekcji wygłosili: prof. dr hab. inż. Tadeusz Morawski z Politechniki Warszawskiej, który zaprezentował dzieciom pojęcie palindromu; Martyna Białek, która namawiała Młodych Naukowców do rozpoczęcia działalności twórczo-literackiej oraz mgr Michał Kochańczyk, znany podróżnik, który opowiadał o swoich podróżach. Po wykładach plenarnychmgr Ewa Szumilewicz-Filochaprzeprowadziła umownie zwane „kolokwium” zachęcając Młodych Naukowców do zadawania pytań oraz do filozofowania. Niezwykła otwartość dziecięcych umysłów ujawniała się w wyszukanych i niejednokrotnie podchwytliwych pytaniach zadawanych prelegentom. To wyjątkowe kolokwium zakończyło się rozdaniem dzieciom wyjątkowych maskotek: głupoty i inteligencji, do wyboru.

Następnie uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do pracy w sekcjach dotyczących różnych dziedzin nauki: biologię, fizykę i filozofię, literaturoznawstwo i psychologię. Młodzi Naukowcy uczestniczyli również w warsztatach m.in. z dogoterapii oraz walczyli o puchar w turniej szachowym. W sekcjach przeplatały się wykłady specjalistów z wykładami Młodych Naukowców, którzy z niespodziewanym profesjonalizmem próbowali zarazić innych swoimi pasjami. Przykładowymi wykładami były: koncepcja brakujących ogniw ewolucji kręgowców, którą referował 10-letni Jan Szczepaniak, czy też  fascynacja językiem chińskim 11-letniej Julii Froese. Najmłodszy prelegent, mający 6 lat, jako jeden z nielicznych zdecydował się na zaprezentowanie swojej pasji w języku obcym – angielskim, podkreślając znaczenie edukacji dla najmłodszych.

Po blisko półtoragodzinnych zajęciach dzieci zostały zaproszone na pizzę, po której nastąpiła ostatnia już seria wykładów plenarnych. W tej części prof. dr hab. Jerzy Rokicki opowiedział dzieciom o migracjach zwierząt, przynosząc ze sobą do auli Wydziału Nauk Społecznych niespodziewanych gości – koniki polne. Interaktywny wykład połączony z zadawaniem pytań poprzedził kolejną prezentację podróżniczki i badaczki – córki profesora, mgr Magdy Rokickiej, która opowiedziała dzieciom o trudnościach, jakie wiążą się z pracą badawczą w obszarze Koła Podbiegunowego. Następnie prof. dr hab. inż. Joachim Domsta przeprowadził wykład dotyczący zjawiska ruchu, a pozostając w tematyce filozoficzno-fizycznej kolejna młoda prelegentka Basia Boetcher wygłosiła doskonałą prezentację pt. „Czarne dziury i nagie osobowości”, za którą odebrała gratulacje od prof. dr hab. inż. Joachima Domsty.

Na zakończenie odbył się bankiet czekoladowy. Każdy uczestnik konferencji otrzymał prezent ze Skrzyni Skarbów.

2.2. Projekt „Gdański Uniwersytet dla Dzieci”

Kontynuacją inicjatywy Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Naukowców (POZMN) jest projekt „Gdański Uniwersytet dla Dzieci” (GUD). Dzięki uprzejmości JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammek oraz Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych (WNS) Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej udostępniono bezpłatnie sale WNS na cały rok akademicki dla 600 dzieci z trójmiejskich szkół podstawowych, domu dziecka w Sopocie oraz dzieci z hospicjum. Kalendarium zjazdów było następujące:

SEMESTR ZIMOWY:

2.10.2009 (piątek) Uroczysta Inauguracja

MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2057 I EKSPERYMENTY Z CIEKŁYM AZOTEM

Mikołaj Pankiewicz, lat12, oraz Dawid Kubacki, doktorant PG

6.11.2009 (piątek)

Robotyka – CZY ROBOTY GRAJĄ W PIŁKĘ?

Młodzi Naukowcy z Robocamp oraz Piotr Fiertek, doktorant PG

4.12.2009 (piątek)

OPOWIEŚCI POLARNE

Anna Łukasiak, lat 10, oraz Magda Rokicka, doktorantka UG

8.1.2010 (piątek)

Anatomia – JAK DZIAŁA CIAŁO CZŁOWIEKA

Piotr Szurowski, lat 12, oraz prof. dr hab. Katarzyna Emerich, Gdański Uniwersytet Medyczny

5.2.2010 (piątek) Uroczyste zakończenie semestru

A kilku tu klikA – ZABAWY SŁOWNE czyli o Palindromach dla młodego czytelnika

Natalia Czepita, lat 10, oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Morawski z Politechniki Warszawskiej

SEMESTR LETNI:

5.03.2010 (piątek) JAK POZNAJEMY ŚWIAT?

Klara Święcicka, lat 6, oraz dr Michał Harciarek, Uniwersytet Gdański

23.04.2010 (piątek) WSZECHŚWIAT

Barbara Boetcher, lat 12, oraz ks. prof. dr hab. Michał Heller, laureat nagrody Templetona

7.05.2010 (piątek) Uroczyste zakończenie roku akademickiego

CO ŻYJE W BAŁTYKU?

Karolina Bugaj, lat 9, oraz Anna Pawelec, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego

ZJAZD I

2.10.2009, w piątek, na Wydziale Nauk Społecznych UG odbył się pierwszy zjazd ponad 600 Młodych Naukowców. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem uczestników m.in. przez Panią Wiceprezydent Miasta Gdańska, Pani Ewę Kamińską, oraz Panią Prorektor UG ds. Kształcenia, prof. dr hab. Marię Mendel. Następnie głos zabrał Mikołaj Pankiewicz, lat 12 i wygłosił wykład  „Miasto Przyszłości 2057”. Mikołaj przedstawiał wizję wybitnego fizyka, Michio Kaku, rozważając możliwości zastosowania latających samochodów czy też prawdopodobieństwo teleportacji ludzi. Następnie Dawid Kubacki, doktorant PG, w ramach wykładu z fizyki eksperymentalnej z ciekłym azotem pokazał jak kruszy się płatki róży oraz udowodnił, że tlen można zobaczyć. Na stronie internetowej gud.com.pl zamieszczone są linki do podobnych eksperymentów z ciekłym azotem: http://www.youtube.com/watch?v=hrUnlfDYYn0,

http://www.youtube.com/watch?v=ZgTTUuJZAFs oraz gier i multimediów związanych z Miastem Przyszłości 2057: http://www.youtube.com/watch?v=gnDi3KvaqO8,

http://dsc.discovery.com/convergence/2057/2057.html

Można również można zobaczyć prezentację Mikołaja w programie Power Point.

ZJAZD II

6.11.2009 o godzinie 12:00 rozpoczął się zjazd Młodych Naukowców poświęcony Robotyce. Na początku przedstawiono dostępne na stronie gud.com.pl programy i filmy multimedialne odnoszące się do Zjazdu I, fizyki eksperymentalnej oraz Miasta Przyszłości 2057.  Następnie, młodzi twórcy z fabryki talentówkrótko przedstawili projekty robotów, którymi sięobecnie zajmują. Kolejno, mgr inż. Piotr Fiertek, pracownik katedry Robotyki i Mechatroniki Politechniki Gdańskiej, przedstawił wykład nt. Robotyki. Na stronie gud.com.pl zamieszczone są linki do wykładu pt. „Czy roboty grają w piłkę?” oraz projekty Robotów Przyszłości młodych, utalentowanych konstruktorów.

ZJAZD III

4.12.2009 odbył się kolejny już wykład dla ponad 600 Młodych Naukowców z Trójmiasta. Zjazd był poświęcony Ziemi, jej miejscu w Układzie Słonecznym oraz Opowieściom Polarnym. Na wstępie odbył się pokaz filmu HOME PROJECT – film ten pokazuje naszą planetę jako wyjątkowe miejsce we wszechświecie. Zjazd rozpoczął się wykładem Anny Łukasiak z klasy III SP 35 na temat Układu Słonecznego. Ania zaprezentowała m.in. krótki film NASA o największych znanych nam obiektach w kosmosie (NASA skala gwiazd). Główny wykład poprowadziła Pani Magda Rokicka, doktorantka UG, która swoje badania prowadziła na biegunie północnym i południowym. Na zakończenie odbył się zaległy pokaz robotów przygotowany przez pana Wojciecha Syrockiego. Na stronie gud.com.pl dostępny jest krótki film nt. pokazu robotów:

http://www.youtube.com/user/TheMaciejH#p/a/u/1/CeIZglJtYNA

http://www.youtube.com/user/TheMaciejH#p/a/u/0/y6IO9s_GW2M

Były też prezenty od Świętego Mikołaja dla Młodych Naukowców, którzy zadawali pytania. Pytania były tak mądre i trudne, że nie zawsze umieliśmy na nie odpowiedzieć. Dlatego opracowaliśmy stronie gud.com.pl specjalną rubrykę py. PYTANIA TRUDNE I CIEKAWE, m.in:

1. Jak zaczął się Wszechświat?

2. Kiedy słońce zgaśnie?

3. Z czego biorą się płatki śniegu?

ZJAZD IV

8.1.2010 roku odbył się przedostatni w semestrze zimowym zjazd Młodych Naukowców na WNS UG, tym razem na temat: Anatomia czyli „Jak działa ciało człowieka?”. Pierwszy wykład poprowadziłPiotr Szurowski, lat 12, na temat mózgu. Następnie głos zabrała Pani prof. dr hab. Katarzyna Emerich i przedstawiła zadnienie współfunkjonowania głównych układów w ciele człowieka, w tym interaktywny film o kościach czaszki, który można zobaczyć klikając na link: http://www.youtube.com/watch?v=Nc5IRj3OJhE.  Na zakończenie młodzi naukowcy zadawali pytania. Na stronie gud.com.pl zamieszczone są filmy interaktywne nt. układu nerwowego, układu krwionośnego oraz układu kostnego.

ZJAZD V

5.2.2010 o godzinie 12:00 odbył się ostatni zjazd Młodych Naukowców wsemestrze zimowym 2009/2010. Zjazd rozpoczął się wykładem Natalii Czepita, lat 10, nt. znanej dzieciom na całym świecie pisarki Astrid Lindgren. Wykład został wyśmienicie przyjęty. Kolejny wykład poprowadziłprof. dr hab. inż. Tadeusz Morawski z Politechniki Warszawskiej, który opowiadał o swojej wyjątkowej pasji, tworzeniu palindromów. Profesor Morawski jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, 20 patentów, wypromował ponad 20 doktorów. Przez ostatnie 6 lat, odkąd zaczął się interesować palindromami, napisał  już 10 książek na ten temat.

Na zakończenie wykładu odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i, oczywiście, mniej już uroczyste tradycyjne rozdanie lizaków. Na stronie gud.com.pl dostępny jest link do strony Tadeusza Morawskiego nt. palindromów: WWW.PALINDROMY.PL

ZJAZD VI

5.3.2010 roku odbył się szósty w roku akademickim 2009/2010, a pierwszy w semestrze letnim, zjazd Młodych Naukowców na WNS UG. Zjazd rozpoczęła Klara Święcicka, która jako pierwsza 6-latka poprowadziła własny wykład na Uniwersytecie. Klara z zapałem opowiadała jak poznaje świat, jakie są kontynenty oraz, z pomocą programu Google Earth, zaprowadziła słuchaczy do Francji, tuż pod Wieżę Eiffla.

Główny wykład poprowadził dr Michał Harciarek, który poznanie ujmował od strony neuropsychologicznej. Dr Harciarek przyrównał nasz mózg do rośliny, która rośnie i starzeje się od podstawowych części do tych najnowszych. Dowiedzieliśmy się też, że u każdego z nas mózg rozwija się trochę inaczej, a są też wśród nas i tacy, którzy potrafią zapamiętać i odtworzyć rzeczywistość dokładnie jak wyśmienita kamera – mowa tu o sawantach. Na zakończenie wykładu dowiedzieliśmy się, że warto dobrze się odżywiać, żeby nasz mózg długo mógł się cieszyć wyśmienitą sprawnością. Po wykładzie było jak zawsze wiele ciekawych pytań. Na stronie gud.com.pl znajdą Państwo film o człowieku, który nazywany jest ludzką kamerą.

ZJAZD VII

23.04.2010, o godzinie 14:30, wyjątkowo na Wydziale Ekonomicznym UG, miał miejsce zupełnie wyjątkowy Zjazd Młodych Naukowców. Przyjechał do nas z Krakowa jeden z najwybitniejszych kosmologów na świecie, ks. prof. dr hab. Michał Heller, jedyny Polak, który zdobył nagrodę Templetona, laureat wielu prestiżowych nagród na całym świecie. Zjazd rozpoczął się wykładem Barbary Boetcher, lat 12, na temat TELEPORTACJI I PÓL SIŁOWYCH. Potem ks. prof. Heller zabrał dzieci w PODRÓŻ DO POCZĄTKU WSZECHŚWIATA. Na koniec dzieci zadawały pytania. Po wykładzie były jak zawsze lizaki dla wszystkich oraz nieformalne czekoladowe spotkanie ks. prof. Hellera i Basi z dzieciakami.


2.3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci na Politechnice Gdańskiej

1 czerwca 2010 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, ostatnia w roku akademickim 2009-2010 inicjatywa bezpłatnych wykładów prowadzonych przez wykładowców akademickich oraz Młodych Naukowców, tym razem na Politechnice Gdańskiej. Konferencja ta organizowana jest przez prof. dr hab. Henryka Krawczyka, Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. Edmunda Wittbrodt,Iwonę Guzowską,Romana Liebrechta oraz Macieja Hofman. Honorowy patronat nad konferencją objęło: Polskie Towarzystwo Badania Gier, Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. Henryk Krawczyk, Senator Rzeczypospolitej Polskiej prof. Edmund Wittbrodt, Pomorskie Kuratorium Oświaty, Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Wojewoda Pomorski, Roman Zaborowski. Partnerem konferencji była m.in. Fundacja Wspólnoty Gdańska oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Podczas konferencji rozważane były m.in. następujące kwestie: Czy świat jest cyfrowy?, Jak skroplić tlen i zbudować obwód elektryczny, Czy bakterie świecą oraz Jak mózg postrzega świat? Wszyscy naukowcy, już w atmosferze mniej formalnej, ucztowali na bankiecie czekoladowym oraz zjedli wspólnie pizzę. Gościem honorowym konferencji był dr Scott Parazynski, pierwszy w historii astronauta, który zdobył Mount Everest oraz podróżnik Michał Kochańczyk.

3. Szczegóły i aktualności w projekcie „Polska Akademia Dzieci”

Projekt PAD jest wyjątkowy w skali całej Europy: otwiera drzwi uczelni wyższych dla dzieci niezależnie od ich pozycji społecznej czy wyników w nauce i daje im możliwość podzielenia się z rówieśnikami oraz naukowcami swoimi pasjami w trakcie cyklicznych comiesięcznych wykładów.

Projekt PAD jest rozwinięciem projektu Gdańskiego Uniwersytetu dla Dzieci, w ramach którego bezpłatnie realizowano wykłady w roku szkolnym 2009/2010 dla dzieci z trójmiejskich szkół podstawowych, hospicjów oraz domu dziecka w Sopocie.

Główne założenia naszego nowego projektu to:
– zaproszenie jak największej liczby polskich uczelni wyższych do udostępnienia dzieciom w wieku od 6. do 12. lat możliwości brania udziału w comiesięcznych bezpłatnych wykładach na terenie tych uczelni;

– prowadzenie wykładów przez naukowców oraz dzieci;

– stworzenie nowoczesnego bezpłatnego portalu edukacyjnego dla dzieci, wspomagającego tradycyjne formy nauczania.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało nam się w bieżącym roku zaprosić do współpracy:

– Uniwersytet Gdański;

– Politechnikę Gdańską

– Gdański Uniwersytet Medyczny;

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;

– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

– Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, WZ Sopot.

Od 1 października w wykładach na tych uczelniach weźmie udział ponad 2000 dzieci.

W ramach GUD mieliśmy przyjemność współpracować z wieloma wybitnymi polskimi naukowcami. Byli to m.in.:

• Ks. prof. dr hab. Michał Heller, laureat Nagrody Templetona (Centrum Badań Interdyscyplinarnych)
• prof.  dr hab. Henryk Krawczyk (Rektor Politechniki Gdańskiej)
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Morawski (Politechnika Warszawska)
• prof. dr hab. Andrzej Jakubiak (Politechnika Warszawska)
• prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego
• prof. dr hab. Franciszek Makurat (Uniwersytet Gdański)
• prof. dr hab. Jerzy Rokicki (Uniwersytet Gdański)
• prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich (Gdański Uniwersytet Medyczny)
• dr Michał Mochocki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
• dr Micha Harciarek (Uniwersytet Gdański)
• dr Paweł Hostyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

W ramach Projektu PAD współpracują z nami m.in:

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prorekto UG ds. Nauki, prof. dr hab. Wiesław Rosicki, prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, SWPS, prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, SWPS, prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, SWPS, prof. dr hab. Alina Kolańczyk,  SWPS, prof . dr hab. Krystyna Raczyńska, GUMed, prof . dr hab. Walenty Nyka, GUMed, prof . dr hab. Bolesław Rutkowski, GUMed, dr hab. Marcin Gruchała, GUMed, dr hab. Katarzyna Emerich GUMed, dr Marlena Kossakowska, SWPS , dr Radosław Sterczyński SWPS, dr Wioletta Radziwiłłowicz, SWPS , dr Sylwiusz Retowski, SWPS,  dr Magdalena Rokicka, UG, dr Iwona Majchrowska UG.

Szczegółyprojektu PAD:
– uczelnie wraz ze stowarzyszeniem Polska Akademia Dzieci organizują bezpłatne wykłady dla dzieci
– uczelnia udostępnia bezpłatnie sale na 8 zjazdów w roku; jeden zjazd to około 55 minut wykładów, 15 minut pytań; 20 minut to czas wolny na wejście i wyjście; w sumie 90 minut
– uczelnia udostępnia kontakt do 8 wykładowców oraz 5 studentów
– stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci: przekazuje pomysł, opracowanie logistyczne, odpowiada za zapisy, mailing, newslettery, dofinansowanie przejazdu dzieci z domów dziecka, hospicjum, terenów wiejskich; odpowiada za dyplomy
– stowarzyszenie PAD zapewnia koordynatora, który pomaga realizować projekt na uczelni oraz oferuje  opiekę pedagogiczną

W skład stowarzyszenia wchodzą pracownicy oraz studenci uczelni wyższych, które biorą udział w projekcie. Partnerami Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci są:

Fundacja Wspólnota Miasta Gdańska, Robocamp, Robonet, Interedu oraz fundacja RCI

Projekt PAD będzie pierwszą na taką skalę inicjatywą w Polsce, podczas której specjaliści z różnych dyscyplin naukowych głoszą bezpłatne wykłady dla słuchaczy w wieku od 6. do 12. lat, ale też Młodzi Naukowcy będą mieli możliwość prezentowania swoich pasji i zainteresowań, również w formie wykładów i warsztatów.

3.1. Założenia programowe

Wszechstronność programu oparta jest na wykorzystaniu przykładowych elementów już od klasy 0, m.in: astronomii (układ słoneczny), fizyki (badania cieczy, ciał stałych), mikrobiologii (mikroorganizmy i ich zachowania), neuropsychologii (jak mózg postrzega emocje), technologii informacyjnej oraz odwołania do koncepcji Mathew Lipmana Philosophy for Children (P4C).

Głównym założeniem projektu „Polska Akademia Dzieci” jest rozbudzenie umiłowania wiedzy, poszukiwania odpowiedzi oraz zadawania pytań. Słuchacze nie są w jakikolwiek sposób oceniani, a jedynie zachęcani do wspólnych poszukiwań i eksperymentów, zarówno fizycznych jak też myślowych. Młodzi studenci będą korzystali z narzędzi technologii informacyjnej, zarówno przygotowując własne wykłady jak też uczestnicząc w oferowanych zajęciach i programach naukowych on-line.

3.2. Cele projektu

Projekt „Polska Akademia Dzieci” stawia sobie za cel przygotowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie przyszłości. Młodzi Naukowcy powinni:

– autonomicznie poszerzać swoje horyzonty myślowe w oparciu o umiejętną selekcję i aktualizację danych,

– oceniać swoje predyspozycje, typ inteligencji, starać się je wykorzystać pomagając innym i sobie,

– doceniać znaczenie wiedzy we współczesnym świecie,

– charakteryzować się brunerowskim umiłowaniem wiedzy (love of learning),

dążyć do poznania obiektywnymi metodami naukowymi,

– umieć przeprowadzać proste obserwacje naukowe

3.3. Proponowane zagadnienia z różnych obszarów tematycznych

Podczas siedmiu lat nauki wczesnoszkolnej, od klasy 0 do klasy 6, Młodzi Naukowcy będą zaproszeni do uczestniczenia w bezpłatnych interdyscyplinarnych wykładach na różnych uczelniach oraz będą zachęcani do tworzenia własnych prezentacji oraz badań naukowych. Poniżej zamieszczono przykładowe zagadnienia, które mogą być inspiracją zarówno dla wykładowców akademickich jak też dla chętnych Młodych Naukowców.

I Zagadnienia fizyko-chemiczne
1. Badanie właściwości materiałów. Młodzi Naukowcy będą przeprowadzali i obserwowali serie eksperymentów oraz będą opowiadać o najnowszych materiałach, również z punktu widzenia nanotechnologii.

2. Ciecze, ciała stałe i gazy. Młodzi Naukowcy będą uczestniczyli i obserwowali prace w laboratorium eksperymentalnym oraz będą przeprowadzały samodzielne eksperymenty.

3. Światło i cienie.

4. Akcja i reakcja. Młodzi Naukowcy będą przeprowadzali badania i eksperyment obserwując proste zależności fizyczne.

5. Grawitacja.

6. Obwody elektryczne. Młodzi Naukowcy będą budowali proste obwody, zarówno podczas warsztatów jak też on-line (np. bbc.co.uk/schools/scienceclips).

7. Przewodnictwo elektryczne. Poszukiwania materiałów przewodzących prąd; eksperymenty, badania i obserwacje.

8. Skały i ich właściwości. Młodzi Naukowcy będą obserwowali i poznawali różne rodzaje skał, ich twardość, ścieralność, itp.

9. Magnesy. Młodzi Naukowcy będą przeprowadzali, przedstawiali i badali eksperymenty obserwując przyciąganie i odpychanie magnesów.

10. Dźwięki i ich znaczenie. Młodzi Naukowcy badają i poznają natężenie dźwięków w urządzeniach codziennego użytku, dowiadują się o ich znaczeniu i wpływie na emocje oraz zachowania ludzi, przeprowadzają eksperymenty z dźwiękiem.

11. Planety, gwiazdy i ciała niebieskie.

Wybrane materiały on-line: http://education.nasa.gov/home/index.html, http://futureflight.arc.nasa.gov/ , http://ksnn.larc.nasa.gov/k2newsbreaks.cfm , http://www.nasa.gov/audience/forkids/games/index.html http://vilenski.org/science/index.html , http://www.bbc.co.uk/sn/, http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/sorting_using_mate.shtml , http://www.bbc.co.uk/schools/digger/7_9entry/7.shtml , http://www.cs.dartmouth.edu/farid/sciencekids/gravity.htmlhttp://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/electricity.shtmlhttp://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/AskKids/def_gravity.shtml

II Zagadnienia przyrodnicze i medyczne

1. Ciekawostki przyrodniczo-medyczne.
2. Podstawy anatomii – jak działa ciało ludzkie: układ kostny, pokarmowy, krwionośny i odpornościowy, a także ich znaczenie w życiu codziennym.

3. Najnowsze badania w świecie zwierząt.

4. Różne formy żywych organizmów.

5. Zabawy kulinarne oraz podstawy składu chemicznego spożywanych produktów.

6. Wrażliwość i zrozumienie potrzeb istot żywych. Rozpoznawanie różnic pomiędzy roślinami, zwierzętami i innymi formami życia.

7. Zmysły. Młodzi Naukowcy odkrywają znaczenie swoich zmysłów na podstawie najnowszych badań naukowych.

8. Mikroorganizmy. Obserwacje i eksperymenty z mikroskopem tradycyjnym i komputerowym. Młodzi Naukowcy mogą również uczestniczyć oraz prezentować ciekawe mikroorganizmy.

Wybrane materiały on-line:http://www.kidskonnect.com/content/view/337/27/http://www.kidshealth.org/kid/closet/how_the_body_works_interim.html, http://www.bbc.co.uk/print/science/humanbody/body/interactives/senseschallenge/index.shtml, http://www.kidshealth.org/healthhunt/healthhunt.htm, http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/ , http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/index_flash.shtml

III Zagadnienia matematyczno-logiczne

1. Logika jako podstawa nauki.

2. Rozwój inteligencji finansowej. Biznes dla dzieci.

3. Technologia Informacyjna jako narzędzie rozwoju umiejętności finansowych.
4. Opracowywanie danych przeprowadzanych przez uczniów eksperymentów.

5. Opracowywanie projektów biznesowych. Wirtualne planowanie rozwoju firm uczniów – projekty długoterminowe on-line.

Wybrane materiały on-line:http://games.paddypower.com/index.php/Games/readMore/43, http://www.bbc.co.uk/schools/starship/maths/index.shtml, http://www.dltk-teach.com/numbers/index.html, http://tlsbooks.com/mathworksheets.htm, http://www.bbc.co.uk/education/megamaths/tables.html, http://www.bbc.co.uk/schools/revisewise/maths/, http://www.kidzone.ws/math/index.htm, http://www.bbc.co.uk/education/mathsfile/index.shtml,

IV Zagadnienia inter i intrapersonalne oraz lingwistyczne, P4C (Philosophy for Children)
1. Zajęcia i dyskusje mające na celu m.in. skupienie uwagi poprzez uczestniczenie w filozoficznej rozprawie trwającej od trzydziestu do czterdziestu minut, nie tracąc zainteresowania.

2. Młodzi Naukowcy w konwencji P4C uczą się okazywania szacunku dla procesu dociekania oraz  okazywania powagi i chęci do współpracy.

3. Rozumienie zagadnień filozoficznych; wprawa w zajmowaniu się zagadnieniami filozoficznymi. Młodzi Naukowcy zaczną wychwytywać subtelności i odcienie rozważanych problemów, a zarazem uczyły się uważniej słuchać.

4. Indywidualne udzielanie odpowiedzi i zadawanie pytań. Młodzi Naukowcy poprzez to indywidualnie przyjmują odpowiedzialność za swe wypowiedzi.

5. Formułowanie oryginalnych wypowiedzi, komentarzy do wykładów oraz zadawania pytań.

6. „Piggybacking”, czyli z każdym kolejnym wykładem Młodzi Naukowcy będą sprawniej posługiwali się myślami wypowiadanymi przez innych, tworząc z nich samodzielnie nowe idee, jak budowle z klocków oraz dociekały więcej.

7. Udzielanie odpowiedzi oraz zadawanie pytań na poziomie ogólnym.

8. Odkrycia pojęciowe, począwszy od różnicy np. między światem a planetą Ziemią aż do niemożności wyobrażenia sobie tego, co jednocześnie się widzi.

9. Zajmowanie stanowiska. Młodzi Naukowcy nauczą się artykułowania i podtrzymywania określonych i spójnych stanowisk na temat danego zagadnienia filozoficznego.

10. Metoda kontrprzykładu prowadząca do „reductia adabsurdum”. Krytyka uprzejma i pozbawiana wrogości.

11. Obrona stanowiska poprzez odpieranie zarzutów, poddawanie krytyce idei, modyfikacje swojej idei lub dowodzenie zalet poglądów mających równoważyć słabe strony danej koncepcji.

12. Pozytywny stosunek do krytyki. Młodzi Naukowcy stopniowo będą przyzwyczajani do krytykowania i bycia krytykowanym w sprzyjającej atmosferze. Zaczną też doceniać wartość krytyki.

13. Umiejętność publicznego wycofania się z zajmowanego przedtem stanowiska. Odejście od idei jako swojej „osobistej własności” do idei jako czegoś, co poddaje się próbie podczas publicznej dyskusji.

14. Nawiązywanie do myśli innych osób. Młodzi Naukowcy stopniowo będą ustosunkowywać się do myśli innych. [1]

Wybrane materiały on-line: http://palindromy.pl/english.php http://www.fablevision.com/ , http://www.philosophyforchildren.org/, http://www.icpic.org/, http://philosophyforkids.com/, http://plato.stanford.edu/entries/children/, http://www.pdcnet.org/questions.html

http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/thinking.shtml, http://philosophyslam.org, http://www.p4c.at, http://maverickphilosopher.powerblogs.com/
V Metodologia badań naukowych

1. Wprowadzenie pojęcia nauki.

2. Poznanie uproszczonych procedur metodologicznych stosowanych w badaniach naukowych.

3. Wiedza i umiłowanie nauki jako nowego sposobu poznania.

4. Zachęta do naukowego zaciekawienia, zadawania pytań.

5. Uproszczona analiza zebranych danych.

6. Różne rodzaje eksperymentów.

7. Wyciąganie wniosków oraz sprawdzanie hipotez.

4. Wnioski

Założenia programowe projektu PAD to m.in. kształtowanie innowacyjnych postaw, przygotowanie do samoedukacji, kreowanie postaw przyjmowania odpowiedzialności za przyszłość, wprowadzenie elementów interkulturowości oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów w świetle teorii inteligenci wielorakich Howarda Gardnera. W projekcie PAD zakłada się promowanie cywilizacji opartej na wiedzy, aktualizowanie danych oraz kreowanie i promowanie postaw twórczych.

Rewolucja cyfrowa jest jedynie elementem nadchodzących czy nawet występujących już zmian. Za jej pośrednictwem baza wiedzy naukowej eksploduje we wszystkich kierunkach.