BADANIA PAD

Wstępne wyniki ankiety dotyczącej Polskiej Akademii Dzieci przeprowadzone dnia 24 lutego 2012r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji na grupie 543 osób.

Do badania wykorzystano program PASW Statistics 18.

Odpowiedź na pytanie:

Czy jesteś zadowolony/a z udziału w projekcie PAD?

Czy jest Pan/i zadowolony/a z udziału w projekcie PAD?

Czy jest Pan/i zadowolony/a z udziału swojego dziecka w projekcie PAD?

Odpowiedź na pytanie:

Jak często po wykładach PAD odkrywasz własne zainteresowania?

Jak często Pani/Pana dziecko/uczniowie po wykładach PAD odkrywa/odkrywają własne zainteresowania?