Klub Przyjaciół PAD

Do Klubu naszych Przyjaciół zaprosiliśmy wielu znakomitych naukowców, ludzi bez których nasz Projekt nie mógłby być realizowany.

Poniżej zamieścimy informację o Członkach Klubu Przyjaciół Polskiej Akademii Dzieci.

Jego zadaniem będzie wyłonienie najlepszego bloga naukowego pisanego przez Młodego Naukowca do 12 lat.

prof. dr hab. inż Tadeusz Morawski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab.  Bolesław Rutkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański

dr hab. Katarzyna Emerich, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. Grzegorz Michalak, Uniwersytet Jagielloński

dr Henryka Szumilewicz, prezes Polskiej Akademii Dzieci

Iwona Guzowska, honorowy członek Polskiej Akademii Dzieci

dr Magdalena Adamowicz, Uniwersytet Gdański

dr Paweł Hostyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Bogusława Kiełbratowska, Gdański Uniwersytet Medyczn