Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Projekt „Mały Medyk” – Polska Akademia Dzieci na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
INFORMACJE NA STRONIE UMP, kliknij tu

Zajęcia w ramach “Polskiej Akademii Dzieci” (PAD) są projektem innowacyjnym na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Opierają się na promowaniu autonomii i kreatywności najmłodszych uczniów (6-12 lat). Ich celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci. Uczestnictwo w PAD umożliwia dzieciom kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami, oraz rozwijanie własnych pasji naukowych. Daje także szansę dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami w wyjątkowych warunkach. Dzięki temu nauka staje się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym przeżyciem. Jest to także nowe doświadczenie dydaktyczne dla wykładowców akademickich, gdyż dzieci są zupełnie innymi odbiorcami niż studenci uczelni wyższych.

Misją projektu „Mały Medyk” jest:

 • wspieranie rozwoju potencjału naukowego dzieci i młodzieży;
 • umożliwianie kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami;
 • zainteresowanie naukami medycznymi i przekazanie podstaw metod badawczych;
 • rozwijanie pasji naukowych u dzieci oraz możliwość dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami;
 • promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych;
 • kształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny;
 • przekazywanie wiedzy z zakresu:
  – anatomii człowieka i funkcjonowania organizmu
  – ratownictwa medycznego
  – diagnostyki i leczenia chorób
  – profilaktyki
  – farmacji
 • promocja uczelniNajmłodsi studenci na PAD UMP „Mały Medyk” będą mogli pogłębiać swoje zainteresowania i wiedzę podczas comiesięcznych, bezpłatnych wykładów. W trakcie roku akademickiego przeprowadzone zostanie 8 zjazdów składających się z 2 wykładów każdy. Wykłady prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz dorośli naukowcy. Ramowy program spotkań wygląda następująco:

  • 20-30 minut: prelekcja Młodego Naukowca (dziecko 6-12 lat)
  • 10 minut: pytania do prelegenta
  • 20 – 30 minut: wystąpienie wykładowcy akademickiego
  • 10 minut: pytania do prelegenta
  Za każde zadane pytanie dzieci są nagradzane drobnymi upominkami.

  Inauguracja projektu „MAŁY MEDYK” – PAD na UMP odbędzie się w czwartek 11 października 2012 roku, sala A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (www.ckd.ump.edu.pl), ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań

  Tego dnia swoje wykłady wygłoszą Dr med. Wojciech Gawęcki: „Implanty słuchowe” oraz Młody Naukowiec.

  Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną. W celu zgłoszenia uczestnictwa rodzic/opiekun/nauczyciel dziecka musi zapoznać się z regulaminem oraz przesłać na adres malymedyk@ump.edu.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 • ABY POBRAĆ FORMULARZ KLIKNIJ TUKoordynatorzy projektu „MAŁY MEDYK”:
 • mgr Barbara Purandare, tel. 608 075 392, e-mail: barbara.p@ump.edu.pl,
  Zakład Higieny, Katedry Medycyny Społecznej
  ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań, tel: 61 854 73 89, 61 854 73 90
 • lek. Kamila Stawczyk-Eder, tel. 604 394 653 , e-mail: kamilastawczyk@wp.pl
  Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób wewnętrznych
  ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel: 61 869 13 43Kontakt mailowy: malymedyk@ump.edu.pl

  Więcej informacji na: www.akademiadzieci.edu.pl

  Wstępny harmonogram spotkań:

  SEMESTR ZIMOWY:

  1) Uroczysta Inauguracja 11 października 2012 r. – czwartek godzina 11.00
  2) 12 listopada 2012 r. – poniedziałek godzina 11.00
  3) 10 grudnia 2012 r. – poniedziałek godzina 11.00
  4) 07 stycznia 2013 r. – poniedziałek godzina 11.00

  SEMESTR LETNI:

  1) 11 luty 2013 r. – poniedziałek godzina 11.00
  2) 11 marca 2013 r. – poniedziałek godzina 11.00
  3) 15 kwietnia 2013 r. – poniedziałek godzina 11.00
  4) 13 maja 2013 r. – poniedziałek godzina 11.00
  5) 10 czerwca 2013 r. – poniedziałek godzina 11.00 -ABSOLUTORIUM

  Wszystkie spotkania odbywać się będą w Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań